Detske oblecenie spanielsko

Ak je prach znečistený rôznymi druhmi prachu, existuje skutočné riziko výbuchu. Môžu byť dreveného pôvodu, jemného uhoľného prachu alebo práškových farieb. Vo finále sa môže do explózie dostať veľa pozornosti zrniek jemného prachu rôzneho pôvodu. Zapálenie určite existuje v dôsledku otvoreného ohňa, elektrických iskier, elektrostatických prúdov alebo súčastí stroja, ktoré sú zohrievané na vysoké teploty.

Na zníženie rizika výbuchu a výbuchu sú potrebné zariadenia na odstraňovanie prachu. Každý prachový agregát by mal byť neustále odstraňovaný, aby sa nedostal k stúpaniu a opätovnému usadeniu prachu. Je tiež potrebné pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Zariadenia na odprašovanie musia byť vybrané na základe rady atex. Vrhajú sa ventilátory a filtre, ktoré sú spoločné pre základné štandardy. Inštalácia Atex (inštalácia atex v hlavnej verzii pozostáva z explozívnych panelov, ktoré obsahujú filter odolný proti výbuchu. Filtre môžu byť jednorazové alebo opakovane použiteľné.Výbuch prachu v konštrukcii spôsobuje, že membrána hrá, výbušné plyny unikajú do obsahu v takom systéme, že sa nepripája k poškodeniu filtra.

Doplnkovým vybavením na odsávanie prachu môžu byť hasiace systémy alebo nové hasiace systémy v byte zariadenia používajúce oxid uhličitý. Na vetracie kanály privádzané do filtra by sa mali umiestniť spätné klapky. Úlohou tlmičov je chrániť šírenie plameňa v inštalácii.