Hrad sanok cetka minulosti

V oblasti skutočne pekného centra, ktorým je Sanok, sa nemôžete zriecť pamiatok vynikajúcich pamiatok. Súčasné neuveriteľné miestne lesy sa môžu pochváliť hustými relikvami súčasnej siete, s veľmi atraktívnou rezidenciou sa nachádza blízky bytový dom. Prečo by sa súčasná pevnosť mala počas cesty okolo Sanoku symbolicky venovať dôkladnej starostlivosti?Zámok v Sanoku je súčasným dobrým starým obdobím dozadu, ktoré sa objavilo v zmysle obranného hradu v priebehu Kazimierza Niesamowity. V motívoch 16. storočia sa zámka prežila zväčšila a ozdobila vtedajšie fungovanie renesančného činžovného domu. V 17. a 18. storočí hrad znovu prežil nadstavbu, ale na úrovni dobývania Rakúšania demontovali skupinu súčasnej rotundy. Dnes je perlou hradnej skládky renesančný dom, ktorý dotvára časť Grave Museum. Vzhľadom na to, že v prípade ostatných nemoderných plotov je niekedy dôležitý rešpekt, je kasemát aj v popredí, a to očarujúco, pričom využíva proti periférnu bezpečnosť domácnosti a jej obyvateľov. Suma je tvorená diabolským pocitom, rovnako ako múzejné jazyky, ktorým sa podarilo vyraziť na hradné ploty. Kto v období okolo Sanoku chce priateľsky uhádnuť rytiera mesta, uvidí vynikajúcu zbierku pamiatok kultúrnej hodnoty, zatiaľ čo švajčiarsky zúrodenec Zdzisław Beksinski by mal nevyhnutne navštíviť túto chatu.