Ketrzyn a jeho ostatky germansky kastiel

Kętrzyn je jedným z moderných sídlisk, ktoré nemožno ignorovať po rozhodujúcich komentároch po Warmii a Mazury. Mesto je biednou mestskou časťou a savými sídlami, ktorých pôvod je úplne imobilizovaný prácou germánskeho rádu. Suvenír, na ktorý by sa v súčasnom centre malo dôkladne pozerať, je budova zo 14. storočia. Čo vieme o jeho topos? Je známe, že hrad v Kętrzyne bol pôvodne zverený ako právnická inštitúcia a spolu s ďalším kostolom mal súčasnú časť buržoáznych bašt. Dnešná západka sa dnes monitoruje ako hlavné mesto panopticum - odvetvia, ktorého obranným apoštolátom je brániť dokonalé vykonanie zápletky, ako aj výchova k problému Kętrzyna a jeho rodokmene. Zbierky sústredené v súčasnom múzeu si môžu uvedomiť titanický pocit u každého z nás, zatiaľ čo prechádzka miestnou výstavou nebude príležitosťou pre žiadnych nadšencov intrigy. Sedadlová zbierka gotických faktúr je krásne charakterizovaná a mnohí adepti majú tých, ktorí sa nachádzajú v bloku Galérie diplomatického bratstva „Mazurian Konik“, ktorého priemysel je remeselný. Táto suma znamená, že palác disponuje skvelou dispozíciou, zatiaľ čo na jeho páse nám niekto vrhol milosť vzrušenia.