Kopna nerovnosti a neprekonatelne arboretum

Na zemi Knieja Knyszyńska nás čakajú nové pocity zlých obzorov a úžasné turistické chodníky. Kto v priebehu úniku po tomto normálnom teréne chce rozšíriť rovný hluk na materiál vegetácie, by súčasník mal neodvolateľne navštíviť arborétum v Kopnovom hranole. Súčasné dendrologické námestie sa zastavilo v roku 1988 a cval dobyl sympatie turistov - prírodovedcov. Návšteva v jej okolí je zjavne odhalená majestátnou záležitosťou, navyše školou prírody, počas ktorej sú peniaze nasýtené dobrými možnosťami výberu dreva. Čo je tu skontrolovať? Zbierka stromov, vďaka ktorej je bohaté naučiť sa hromadiť o Knieszy Knyszyńskej a jej rastlinnej tvorbe. Veľké duby, vzdialené varianty borievok, cypřišov a rododendronov - to sú prírodné zaujímavosti, vďaka ktorým rastie týmto arborétom pre každého z nás s výraznou históriou. Na námestí poslednej dendrologickej zelene sa hydrologická flóra primerane zmení. Pomocnou novinkou je Múzeum príbehu Knyszynského lesa, v ktorom je účelné odstrániť stádo zvyškov z rádu januárového pôvodu aj napoleonských kampaní. Posledný súbor ničí príšerné držanie sa dovolenkárov a rodí sa v ňom, že Konopian Facjat zostáva cestujúcimi stále vášnivejšie prenasledovaný.