Pokladna podla potreby

Keď predávame produkty alebo služby jednotlivcom (ktorí nepodnikajú, potrebujeme pokladňu alebo daňovú tlačiareň. Po jeho zakúpení je obzvlášť dôležité zaregistrovať fiškálne zariadenie a fiškalizáciu. Všetky postupy týkajúce sa registračnej pokladnice by sa mali vykonať do dvoch mesiacov od jej zakúpenia.

Žiadosť vedúcemu príslušného daňového úradu je potrebné podať skôr, ako začneme zaznamenávať tržby v pokladnici. Čo by malo byť súčasťou takejto žiadosti? Najprv by ste mali napísať, aký bude značný počet registračných pokladníc používaných v kancelárii. Musíte tiež uviesť adresy miest, kde sa budú používať.Nariadenie ministra financií z 29. novembra 2012 presne určuje, ako sa majú predkladať registračné pokladnice. Podľa nej by sa mali najneskôr v deň straty práva na oslobodenie od registračnej pokladnice zriadiť aspoň niektoré z registračných pokladníc, ktoré sú nahlásené vedúcemu daňového úradu. Na začiatku nasledujúceho mesiaca by sa do záznamov mali zahrnúť ďalšie registračné pokladnice.Ak máme v súčasnosti hlásené a umiestňované registračné pokladnice, musíme ich urobiť daňovými. Je potrebné, ak plánujeme používať registračné pokladnice a tlačiarne v obchodnej praxi.

Čo je to fiškalizácia pokladnice? Priraďovanie daňového modulu (daňové identifikačné číslo do pamäte pokladnice. Spomeňme, že ide o jednorazovú, živú a určitú činnosť. Je veľmi dôležité, aby sa fiškalizácia daňovej pokladnice dokončila v profesionálnom poriadku technikom pripraveným na tento účel. V prípade chyby bude nesprávne vyriešiť zle implementovanú fiškalizáciu, bude potrebné kúpiť novú pokladňu, čo je značný náklad. Vďaka fiskalizácii registračnej pokladnice bude možné vykonávať ju vo fiškálnom poradí. Odteraz budú denné správy zasielané do povedomia pokladnice vrátane reklám na denné predajné miesto.Po fiskalizácii pokladnice sa táto musí oznámiť vedúcemu príslušného daňového úradu do siedmich dní. Pomôže vám to získať registračné číslo.