Registracna pokladna kos youtube

Každý podnikateľ, ktorý vo svojej spoločnosti používa fiškálne registračné pokladnice, zápasí s inými problémami na dennej báze, ktoré môže generovať aj riad. Registračné pokladnice, podobne ako všetky počítačové zariadenia, nie sú bez rozhodnutí a niekedy sa pokazia. Nie vlastník podniku vie, že v každom prvku, v ktorom sa záznamy spracovávajú pomocou pokladnice, by mal mať iné takéto zariadenie - v súčasnosti v prípade zlyhania prvého.

Neexistencia záložnej registračnej pokladnice elsab pri pokračovaní predaja produktov alebo služieb môže viesť k uloženiu pokút daňovým úradom, pretože zabráni zaznamenaniu predaja, keď dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku. V tomto prípade sú nielen všetky opravy zadaného zariadenia, ale aj informácie o fiškácii pokladnice alebo o zmenách v jej pamäti. V servisnej pozícii chcete zadať viac jedinečné číslo, ktoré daňový úrad dal pokladničnému úradu, názov spoločnosti a adresu priestorov, v ktorých sa hotovosť používa. Všetky tieto tipy sú potrebné v prípade auditu z daňového úradu. Akékoľvek prebudenie vedomia pokladnice a jej oprava patrí k cvičeniam špecializovaného servisu, ktorý by mal každý podnikateľ využívajúci registračnú pokladnicu uzavrieť zmluvu. Čo je vysoko - mali by ste informovať daňový úrad o akejkoľvek zmene služby pokladníka. Predaj v registračných pokladniach by sa mal vykonávať v nepretržitom štýle, a ak je registračná pokladňa plná, musí sa vymeniť za iný, pričom sa musí čítať pamäť. Čítanie pamäte registračnej pokladnice, ktorá existuje - ako aj jej oprava, vykonaná iba a len oprávnenou osobou. Okrem toho musí byť táto činnosť splnená v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa pripraví príslušný protokol, ktorého jedna kópia je uložená na daňový úrad a druhá na podnikateľa. Túto správu musí uchovávať spolu s ďalšími dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho mínus môže konať uložením pokuty úradu.